Service


Service er nøgleordet
Mindre virksomheder kan ved hjælp af outsourcing finde en perfekt balance. Økonomifunktionen skal køre problemfrit, det er der nemlig penge i. Mange mindre virksomheder har ikke behov for en fuldtidsmedarbejder til bogholderi og administration. Outsourcing til en fast samarbejdspartner er derfor både bekvemt og tidsbesparende.
 
Sparring er en forudsætning
Løbende faglig sparring er en naturlig selvfølge – alt fra ledelsesrapportering til optimering af arbejdsgange. Udgangspunktet er din virksomheds krav, ønsker og behov. Vores vision som fast samarbejdspartner er varige relationer og et stabilt flow.
 
Fast samarbejdsaftale – fleksibel indstilling
Vi indgår en fast samarbejdsaftale, som indeholder rammerne for opgaven. Rammerne evalueres løbende. For at optimere økonomiassistancen, kan aftalen indeholde deadlines, krav til in- og output samt et anslået tidsforbrug. Fleksibilitet er nøgleordet.
 
Gritt Nørgaard yder følgende ydelser til den totale økonomifunktion:
  -  Bogføring af finansbilag, købs- og salgsfakturaer
  -  Optimal debitor/kreditorstyring
  -  Løbende fakturering
  -  Betalinger
  -  Momsregnskab/indberetning
  -  Månedsrapportering
  -  Balanceafstemning
  -  Budgetopfølgning – og udarbejdelse af budgetter
  -  Årsafslutning incl. materiale til revisor
  -  Lønadministration (Danløn, Dataløn, Zenegy)

Derudover kan ad hoc opgaver aftales, f.eks. forsømte regnskaber, optimering af arbejdsgange, implementering af projektstyring og udbygning /effektivisering af administrative rutiner.